Những dòng máy có tích hợp chấm công vân tay, thẻ từ và khuôn mặt