Những ưu điểm và nhược điểm của dòng máy chấm công vân tay và thẻ từ