Ưu điểm và ngược điểm của máy chấm công khuôn mặt so với các dòng chấm công thông thường